تحلیل ارتعاشات ماشین آلات – مقدماتی

برای تمامی شرکت کنندگان در دوره آموزشی تحلیل ارتعاشات ماشین آلات یک کتاب درسیِ دو جلدی به نام تحلیل ارتعاشات ماشین آلات: روشهای عیب یابی، ارزیابی وضعیت و اصلاح، یک جلد کتاب کار شامل مسئله ها و تمرینات و یک خط کش فراهم می شود. کارگاه ها طوری برنامه ریزی شده اند تا برنامه های کاربردی و نظری به خوبی بیان و تشریح شوند. این دوره شرکت کنندگان را برای تحلیل ارتعاشات روزمره و ارزیابی وضعیت آماده کرده و همچنین آمادگی نسبی برای آزمون گواهی سطح ۳ تحلیلگر ارتعاشات را فراهم می کند.

قویأ پیشنهاد می شود که افراد پیش از شرکت در دوره تحلیل ارتعاشات ماشین آلات، جزوات دوره ارتعاشات ماشین آلات – پیشرفته را مرور نمایند.

روز

اول

 • مرور ارتعاشات ماشین آلات: فرکانس طبیعی، شکل مد، رزونانس، سرعت بحرانی، میرائی، ناپایداری، زمان نمونه برداری، قدرت تفکیک، پنجره ها و دامنه دینامیکی
 • تحلیل فرکانس و زمان ۱: نمایش، کاربرد و تحلیل دامنه، تحلیل FFT، مدولاسیون، بریده شدن، نوسان، ضربان، باند جانبی، شکل طیف، سیگنال های همزمان و غیرهمزمان و سوابق موردی
 • تحلیل فرکانس و زمان ۲: اندازه گیری فاز و تحلیل، ارزیابی مدار، تحلیل مدار، قوانین حلقه، سوابق موردی

نهار و نماز

کارگاه ۱: تکنیک های تحلیل ارتعاشات ماشین آلات

روز

دوم

 • آزمایش سرعت بحرانی و رزونانس: نمودارهای تداخل، راه اندازی تحلیلگر (آنالیزر) برای آزمایش های ضربه و گذرا، رویه های آزمایش، ارزیابی دیاگرام بُد (Bode)، و سوابق موردی
 • ارزیابی وضعیت ماشین: معیارها، سطوح، فعالیت های نگهداری، استانداردها، ارزیابی باند (نوار) کلی، شکل موج زمانی، طیفی یا مداری، تنظیمات هشدارها و مثال ها

کارگاه ۲: تمرینات بالانس کردن

نهار و نماز

 • کنترل ارتعاشات اصلی ۱: ایزولاسیون (جداسازی)، میرائی، حذف رزونانس، مفاهیم، سخت افزار، فونداسیون و پایه ها، تکنیک های بالانس کردن میدانی، تک صفحه ای، مکان و میزان وزن آزمایشی، حساسیت بالانس و تأخیر فاز

کارگاه ۳: تصحیح و کنترل ارتعاشات

 • نظارت بر وضعیت: اهداف، توسعه برنامه، نظارت دائم و دوره ای، روش های جایگزین
 • تحلیل یاتاقان های غلتشی: روش های تحلیلی، شناسایی نقائص در ساچمه ها / قفس ها / حلقه ها (یاتاقان)، زنگ زدگی، فرسودگی، لقی زیاده از حد، نبود روغن کاری، شیوه های دی مودلاسیون، ارزیابی وضعیت

روز

سوم

 • روش های تشخیص سرعت کاری: نامیزانی، ناپایداری غیر هم دور، مشکلات جفت کن (کوپلینگ)، عدم هم محوری، ضربه/تازیانه روغن، لقی مکانیکی، سایش، خمیدگی روتور، رزونانس، یاتاقان هایی لغزشی، ارزیابی وضعیت
 • پمپ ها، فن ها، دمنده ها و کمپرسورها: ارتعاشات پره، پوسته و لوله پمپ، فرکانس های طبیعی، لقی ها، کاویتاسیون، منحنی های عملکرد، پره ها، پوسته ها، محورها، فونداسیون ها، پایه های جدا شده، لوله کشی، ایجاد مجرا و کانال، رزونانس صوتی/ساختاری

کارگاه ۴: تحلیل دستگاه

نهار و نماز

 • روش های عیب یابی ژنراتور (مولد برق) و موتور: مکانیزم، اندازه گیری های جریان/ارتعاش، نقائص استاتور/روتور، مدار کوتاه شده، میله های روتور شکسته، تغییرات شکاف هوایی و موتورهای با سرعت متغیر
 • چرخ دنده ها و جعبه دنده ها: اندازه گیری و تحلیل، درگیری چرخ دنده ها، دندانه های لب پر شده/شکسته/ترک دار، ارزیابی جعبه دنده

کارگاه ۵: تمرینات وضعیت و نقص

آزمون پایان دوره