ارتعاشات ماشین آلات – پیشرفته

شرکت کنندگان در دوره آموزشی ارتعاشات ماشین آلات – پیشرفته جزوه مخصوص، یک جلد کتاب کار حاوی مثال ها و مسائل کارگاه آموزشی، خط کش و ماشین حساب دریافت خواهند کرد. کارگاه ها طوری برنامه ریزی شده اند تا برنامه های کاربردی و نظری به خوبی بیان و تشریح شوند. این دوره شرکت کنندگان را برای گردآوری داده های ماشین آلات و تحلیل ارتعاشات آماده کرده و همچنین آنان را به صورت نسبی برای آزمون گواهی سطح ۲ تحلیلگر ارتعاشات آماده می سازد.

روز

اول

 • ارتعاشات ماشین آلات ۱: دوره تناوب، فرکانس، دامنه، فاز، اندازه ها و تبدیل ها

کارگاه ۱: ارتعاشات ماشین آلات

 • ارتعاشات ماشین آلات ۲: تجزیه و تحلیل واحدها، فرکانس های طبیعی، فرکانس های تحریک، رزونانس، سرعت های بحرانی، و میرائی

کارگاه ۲: ارتعاشات اصلی

نهار و نماز

 • تنظیم تحلیلگر طیفی ۱: انتخاب اندازه، محدوده های فرکانس، نمایش های زمانی، فرکانسی و مداری (اوربیتال)
 • حسگرها: حسگرهای غیر تماسی، شتاب سنج ها، حسگرهای نوری، انتخاب، مکان و نصب حسگرها

کارگاه ۳: اخذ داده ها

روز

دوم

 • تنظیم تحلیلگر طیفی ۲: نمونه برداری از داده ها، ماشه کشی، انتخاب پنجره، تفکیک پذیری، دامنه دینامیکی و میانگین گیری
 • تکنیک های اصلی تحلیل: مرتبه، تحلیل طیفی-فرکانس مستقیم، باندهای جانبی

کارگاه ۴: پردازش داده ها

نهار و نماز

 • تحلیل خطاهای سرعت کاری: مرتبه ها، نامیزانی جرمی، عدم هم محوری، لقی، تغییر شکل، سایش ها، رزونانس، خوردگی یاتاقان و سوابق موردی
 • تحلیل یاتاقان و چرخ دنده: شیوه های اندازه گیری، فرکانس ها، تکنیک های تحلیل و سوابق موردی
 • موتورها، فن ها و پمپ ها
 • مبانی، فرکانس ها، روش ها و تحلیل

کارگاه ۵: تحلیل نقص و خطا

روز

سوم

 • ارزیابی وضعیت ماشین: اندازه ها، رویه ها، نمودارهای های شدت، و تنظیمات هشدار

کارگاه ۶: ارزیابی وضعیت

 • آزمایش ماشین: طرح های آزمایش، آزمایش ضربه و آزمایش قبولی
 • نظارت دوره ای: نمایش، تنظیم هشدار، فرکانس اندازه گیری، روند و گزارشات
 • بالانس کردن ماشین آلات دوار
 • جنبه های اصلی بالانس کردن تک صفحه ای

کارگاه ۷: تحلیل ماشین

آزمون دوره