دینامیک روتور

برای شرکت کنندگان در دوره آموزشیِ دینامیک روتور، جزوات کلاسی، یک کتاب کار شامل مسائل و تمرینات و برنامه کامپیوتری ANSYS (در ادامه دوره، شرکت کنندگان یک نسخه از نرم افزار را برای استفاده خودشان دریافت خواهند کرد) فراهم می گردد. کارگاه ها برنامه ریزی شده اند تا نظریه و کاربردها را تشریح نمایند.این دوره شرکت کنندگان را برای حل مسائل ارتعاشات آماده می کند.پیشنهاد می شود که شرکت کنندگان علاوه بر دوره تحلیل ارتعاشات پیشرفته در این دوره، یا دوره کنترل ارتعاشات – پیشرفته جهت آمادگی نسبی برای آزمون گواهی سطح ۴ تحلیل گر ارتعاشات شرکت نمایند.

روز

اول

  • معرفی دینامیک روتور: انواع روتور، فرکانس های طبیعی، مد ها، سرعت های بحرانی، پاسخ نامیزانی جرمی، لنگ زدن محور، خم شدن روتور، تأثیرات ژیروسکوپی، گشتاور نیرو، عدم تقارن سختی پایه ها، عدم تقارن سختی روتور، روتور ترک خورده، ناپایداری ها و سیال حبس شده

کارگاه ۱: دینامیک روتور

  • درک یاتاقان های لغزشی (ژورنال): مبانی روغن کاری، طراحی و دینامیک یاتاقان

کارگاه ۲: یاتاقان های لغزشی (ژورنال)

نهار و نماز

  • ناپایداری های یاتاقان/روتور: گردش روغن/تازیانه روغن، هم گیری ایرودینامیک، پسماند (هیسترزیس)، سایش ها و ناپایداری پارامتریک

کارگاه ۳: ناپایداری ها

 

  • مدل سازی یاتاقان/روتور: روش های مدل سازی، مدل های سختی/ جرم گسسته، مدل ها با پارامترهای توزیع شده، سختی و میرایی یاتاقان های لغزشی و غلتشی، توزیع جرمی واسط برنامه کامپیوتری و مثال ها

کارگاه ۴: آزمایشگاه مدل سازی

روز

دوم

  • محاسبات مهندسی ساده: سختی، جرم، ضرایب تأثیر، فرمول های فرکانس طبیعی و مثال ها

کارگاه ۵: پاسخ ارتعاشات و فراوانی طبیعی

نهار و نماز

  • تکنیک های محاسباتی کامپیوتر: کاربرد نمونه ها در برنامه کامپیوتریANSYS ، نیروها و میرایی (می توانید طراحی های خود را بیاورید یا از نمونه های موجود در کلاس استفاده کنید)

کارگاه ۶: مدل سازی و محاسبات

روز

سوم

  • نمونه سازی دستگاه های صنعتی: فن ها، پمپ ها، موتورها، توربین ها و غلتک ها و نوردها

نماز و نهار

  • اعتبار سنجی نمونه دینامیک روتور: آزمایش های گذرا، آزمون های دوکاناله و کاربردها
  • بالانس کردن و دینامیک روتور

آزمون ورودی